Ανακοίνωση της ΔΕΗ για σύναψη ΣΜΕ με Ιατρούς

Bookmaker Bet365.com Bonus The best odds.

Full premium theme for CMS

Ανακοίνωση της ΔΕΗ για σύναψη ΣΜΕ με Ιατρούς

την .

Блогът Web EKM Blog очаквайте скоро..

Η ΔΕΗ Α.Ε., κατόπιν της με αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.15/165/25822/20.12.2013 Εγκριτικής Απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, προκηρύσσει τριάντα εννέα (39) θέσεις Ιατρών με τους οποίους προτίθεται να συνάψει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου ετήσιας διάρκειας, για την παροχή υπηρεσιών Ιατρικής της Εργασίας προς τις Μονάδες του Ομίλου ΔΕΗ που εδρεύουν στους Νομούς του Πίνακα 1, εκ μέρους της ΕΣ.Υ.Π.Π. ΔΕΗ, και ενίοτε προς τρίτους, για λογαριασμό της ΕΞ.Υ.Π.Π. ΔΕΗ.

Πατήστε εδώ για περισσότερα...

Μοιράσου...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

fb

youtube

rss

health