περι του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή

Bookmaker Bet365.com Bonus The best odds.

Full premium theme for CMS

περι του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή

την .

Блогът Web EKM Blog очаквайте скоро..

Παροχή οδηγιών, πληροφοριών και διευκρινήσεων σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την εφαρμογή της αρ. Φ.6/304/75662/Γ1/21.5.2014, (ΦΕΚ 1296 τ. Β'/2014) ΚΥΑ με τίτλο "Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)"

Πατήστε εδώ για την ερμηνευτική εγκύκλιο...

Πατήστε εδώ για το ατομικό δελτίο υγείας μαθητή...

Πατήστε εδώ για το φύλλο ιατρικής εξέτασης για το ατομικό δελτίο υγείας μαθητή...

Μοιράσου...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

fb

youtube

rss

health