Επιβολή μέτρων υποχρεωτικού εμβολιασμού

Bookmaker Bet365.com Bonus The best odds.

Full premium theme for CMS

Επιβολή μέτρων υποχρεωτικού εμβολιασμού

την .

Блогът Web EKM Blog очаквайте скоро..

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε ενημερωτικό σημείωμα της Νομικής μας Υπηρεσίας για την υποχρέωση εμβολιασμού (Α.Π. ΠΙΣ 10078/29-7-2021). Με την ευκαιρία αυτή, σας επισημαίνουμε ότι οι αντενδείξεις εμβολιασμού περιγράφονται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και σε τυχόν πιστοποιήσεις αδυναμίας εμβολιασμού, θα πρέπει σαφώς να αναγράφεται διάγνωση που να συμπίπτει με αυτές.

Κάθε άλλο αίτημα από πολίτες, για βεβαίωση σχετικά με τον εμβολιασμό και ειδικά αιτήματα πιστοποίησης της καταλληλότητας προς εμβολιασμό, δεν έχουν λόγο εξυπηρέτησης. Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει δυνατότητα εμβολιασμού ατόμων που έχουν υποχρέωση, προβλέπεται ειδική διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται.

Τέλος, η ψευδής βεβαίωση αποτελεί βαρύτατο πειθαρχικό αδίκημα για τον ιατρό που την χορηγεί.

Κατεβάστε το διαβιβαστικό

Για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού και, κατ’ επέκταση, για την προστασία της δημόσιας υγείας, έχουν θεσπιστεί, τον τελευταίο ένα χρόνο, σειρά έκτακτων περιοριστικών μέτρων, που επηρέασαν κάθε έκφανση της οικονομικής και κοινωνικής μας ζωής. Μεταξύ των μέτρων αυτών, είναι και η επιβολή του υποχρεωτικού εμβολιασμού σε διάφορους τομείς εργασίας. Όπως ανακοινώθηκε από την Κυβέρνηση τις προηγούμενες ημέρες, και όπως κυρώθηκε έπειτα με το ν.4820/2021 (ΦΕΚ Α’ 130/23.07.2021), ο εμβολιασμός κατά του Covid-19 καθίσταται πλέον υποχρεωτικός για όλο το προσωπικό των δημόσιων και ιδιωτικών δομών υγείας καθώς και για όλο το προσωπικό των ιδιωτικών και δημοσίων μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ΑΜΕΑ.

Η πρόβλεψη για τη δυνατότητα επιβολής υποχρεωτικού εμβολιασμού από την Πολιτεία σε περιπτώσεις πανδημίας είχε θεσμοθετηθεί ήδη από το 2020, με το ν. 4675/2020. Ειδικότερα με στο άρθρο 4,παρ.3, περ.iii, στοιχείο β’ ορίζεται ότι:

«Σε περιπτώσεις εμφάνισης κινδύνου διάδοσης μεταδοτικού νοσήματος, που ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπορεί να επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη της ΕΕΔΥ, υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού με σκοπό την αποτροπή της διάδοσης της νόσου. Με την ανωτέρω απόφαση ορίζονται η ομάδα του πληθυσμού ως προς την οποία καθίσταται υποχρεωτικός ο εμβολιασμός με καθορισμένο εμβόλιο, η τυχόν καθορισμένη περιοχή υπαγωγής στην υποχρεωτικότητα, το χρονικό διάστημα ισχύος της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, το οποίο πρέπει πάντοτε να αποφασίζεται ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας για συγκεκριμένη ομάδα του πληθυσμού, η ρύθμιση της διαδικασίας του εμβολιασμού και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.»

Κατεβάστε το ενημερωτικό σημείωμα

Μοιράσου...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

fb

youtube

rss

health