Αρμοδιότητες αδειοδότησης και μοριοδότησης ιατρικών συνεδρίων

Bookmaker Bet365.com Bonus The best odds.

Full premium theme for CMS

Αρμοδιότητες αδειοδότησης και μοριοδότησης ιατρικών συνεδρίων

την .

Блогът Web EKM Blog очаквайте скоро..

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Σας γνωρίζουμε την άποψη μας για την συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση καθώς επιθυμούμε να μεριμνήσετε για την ανάληψη από τον Π.Ι.Σ. των αρμοδιοτήτων σχετικά με την αδειοδότηση και μοριοδότηση των επιστημονικών ιατρικών συνεδρίων.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος εκ των σκοπών του (άρθρο 271 ν. 4512/2018) αποτελεί το ανώτατο θεσμικό όργανο των ιατρών και συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας για θέματα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης. Ο Π.Ι.Σ. έχει σκοπό τη διαχείριση ζητημάτων υγείας στηνμ επικράτεια. Ιδίως δε να επικουρεί τον Υπουργό Υγείας στη διαχείριση και προαγωγή της δημόσιας υγείας με διαρκή ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας μεταξύ των Ιατρικών Συλλόγων και τον αντίστοιχο συντονισμό των σκοπών και δραστηριοτήτων τους. Επιπλέον είναι υπεύθυνος για "ζ) Την εξασφάλιση των προϋποθέσεων για τη διά βίου συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση, καθώς και τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση", καθώς και "ια) Τη ρύθμιση ζητημάτων συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης καθώς και της αξιολόγησης με κριτήρια που προτείνονται από τον Π.Ι.Σ., που αφορούν το περιεχόμενο, τη διάρκεια και τους σκοπούς της μετεκπαίδευσης και των ιατρικών ειδικοτήτων".

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, βασικός υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο για την διασφάλιση της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης είναι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και πλεόν λογική ρύθμιση είναι η ανάθεση σε αυτόν του σχετικού καθήκοντος.

Η χώρα μας αποτελούσε παγκόσμια πρωτοτυπία μεταξύ των αναπτυγμένων χωρών του δυτικού κόσμου, με την σχετική αρμοδιότητα να είχε ανατεθεί στο παρελθόν στον ΕΟΦ! Ακόμα και μετά την τροποποίηση του σχετικού νόμου, η αρμοδιότητα αυτή δεν ανατέθηκε στον καθ' ύλη αρμόδιο φορέα (Π.Ι.Σ.) αλλά αντίθετα μεταφέρθηκε στο Κ.Ε.Σ.Υ.

Με την παρούσα ζητάμε την επί το ορθόν ρύθμιση των σχετικών ζητημάτων.

Διαβάστε την επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας

Διαβάστε την επιστολή προς ιατρικούς συλλόγους του εξωτερικού

Διαβάστε την απάντηση του ιατρικού συλλόγου της Βρετανίας

Διαβάστε την απάντηση του ιατρικού συλλόγου της Ελβετίας

Διαβάστε την απάντηση του ιατρικού συλλόγου της Γερμανίας

Διαβάστε την απάντηση του ιατρικού συλλόγου της Πορτογαλίας

Διαβάστε την απάντηση του ιατρικού συλλόγου της Σουηδίας

Μοιράσου...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

fb

youtube

rss

health