Διευκρινήσεις για τη διαδικασία της ψηφοφορίας

Bookmaker Bet365.com Bonus The best odds.

Full premium theme for CMS

Διευκρινήσεις για τη διαδικασία της ψηφοφορίας

την .

Блогът Web EKM Blog очаквайте скоро..

Σας υπενθυμίζουμε ότι για το Διοικητικό Συμβούλιο ούτως ώστε να είναι έγκυρο το ψηφοδέλτιο οι σταυροί προτίμησης πρέπει να είναι από 0 έως 7 για κάθε συνδυασμό, για τον ΠΙΣ από 0 έως 2, για την Εξελεγκτική Επιτροπή για τα τακτικά μέλη από 0 έως 3 και για τα αναπληρωματικά από 0 έωσ 3 εφόσον υφίστανται και τέλος για το Πειθαρχικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος δεν χρειάζονται σταυρό προτίμησης γιατί λαμβάνουν το σύνολο των σταυρών προτίμησης, ενώ για τα τακτικά μέλη οι σταυροί προτίμησης μπορεί να είναι από 0 έως 6 και για τα αναπληρωματικά ισχύει το ίδιο.

Σε περίπτωση που υπάρχουν σε κάθε φάκελο πέρα του ενός ψηφοδέλτια θεωρούνται και τα δύο άκυρα.

Κατεβάστε τις διευκρινήσεις

Μοιράσου...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

fb

youtube

rss

health