Νομικό πλαίσιο άδειας εκτέλεσης υπερηχογραφημάτων

Bookmaker Bet365.com Bonus The best odds.

Full premium theme for CMS

Νομικό πλαίσιο άδειας εκτέλεσης υπερηχογραφημάτων

την .

Блогът Web EKM Blog очаквайте скоро..

Η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία επισημένει τα παρακάτω...

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε διαπιστώσει πολλαπλές παρατυπίες στην άσκηση της Ιατρικής από πολλούς συναδέλφους άλλων πλην Ακτινολογίας ειδικοτήτων, οι οποίοι χρησιμοποιούν υπερηχοτομογράφους και πραγματοποιούν εξετάσεις χωρίς να έχουν τα προβλεπόμενα από το Νόμο τυπικά προσόντα, ούτε βέβαια και ουσιαστικά.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η εκτέλεση υπερηχογραφικών εξετάσεων συγκεκριμένων οργάνων ανά ειδικότητα, επιτρέπεται σε Ιατρούς με Επάρκεια στην Υπερηχοτομογραφία για την κτήση της οποία απαιτείται, εξάμηνος συνεχής παρακολούθηση σε πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο και επιτυχής συμμετοχή σε εξετάσεις από ειδική επιτροπή του Υπουργείου Υγείας.

Εννοείται ότι αντίστοιχη πιστοποίηση δεν χρειάζεται για Ακτινολόγους (βασική προϋπόθεση για την κτήση της ειδικότητας και σημαντικό τμήμα της εκπαίδευσης των οποίων αφορά η υπερηχοτομογραφία).

Κατεβάστε την επιστολή

Κατεβάστε το ΦΕΚ 168 Α 02072003

Κατεβάστε το ΦΕΚ 197 Α 12092000

Μοιράσου...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

fb

youtube

rss

health