Διενέργεια προληπτικού ελέγχου υγείας εργαζωμένων ΔΕΗ

Bookmaker Bet365.com Bonus The best odds.

Full premium theme for CMS

Διενέργεια προληπτικού ελέγχου υγείας εργαζωμένων ΔΕΗ

την .

Блогът Web EKM Blog очаквайте скоро..

Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. στα πλαίσια του προληπτικού ελέγχου υγείας του προσωπικού της περιοχής Καλύμνου, σύμφωνα με το Ν. 1568/85 “Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων” και το Π.Δ. 17/96 “Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία”, προτίθεται να συνάψει Συμβάσεις Έργου με Μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, Ιδιωτικά Διαγνωστικά Κέντρα ή Ιδιώτες Ιατρούς με τις παρακάτω ειδικότητες:

  • Μικροβιολόγο
  • Ακτινολόγο
  • Καρδιολόγο

Το τιμολόγιο των εξετάσεων θα καθοριστεί με βάση το τιμολόγιο του Δημοσίου.

Πατήστε εδώ για την περίλυψη διακήρυξης...

Μοιράσου...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

fb

youtube

rss

health